N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ทดสอบ1 peerapat ประชาสัมพันธ์ 160 อ่าน.
2 2 ทดสอบ2 peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 237 อ่าน.
3 3 ทดสอบ3 peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 210 อ่าน.
4 4 "เดิน-วิ่ง เส็งกลองร่องคำ" มินิมาราธอน 2021 peerapat ประชาสัมพันธ์ 156 อ่าน.
5 5 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือ peerapat ประชาสัมพันธ์ 101 อ่าน.
6 6 ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 peerapat ประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน.
7 7 ICN TRACKING ? peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 169 อ่าน.
8 8 ฉีดวัคซีน Astrazeneca peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 73 อ่าน.
9 9 ประกาศผู้ชนะ peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 80 อ่าน.
10 10 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 48 อ่าน.
11 11 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 35 อ่าน.
12 12 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 57 อ่าน.
13 13 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 42 อ่าน.
14 14 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 13 อ่าน.
15 15 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 11 อ่าน.