N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ทดสอบ1 peerapat ประชาสัมพันธ์ 209 อ่าน.
2 2 ทดสอบ2 peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 402 อ่าน.
3 3 ทดสอบ3 peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 311 อ่าน.
4 4 "เดิน-วิ่ง เส็งกลองร่องคำ" มินิมาราธอน 2021 peerapat ประชาสัมพันธ์ 219 อ่าน.
5 5 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือ peerapat ประชาสัมพันธ์ 156 อ่าน.
6 6 ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 peerapat ประชาสัมพันธ์ 137 อ่าน.
7 7 ICN TRACKING ? peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 444 อ่าน.
8 8 ฉีดวัคซีน Astrazeneca peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 169 อ่าน.
9 9 ประกาศผู้ชนะ peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 196 อ่าน.
10 10 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 106 อ่าน.
11 11 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 82 อ่าน.
12 12 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 125 อ่าน.
13 13 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 128 อ่าน.
14 14 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 95 อ่าน.
15 15 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 94 อ่าน.
16 9916 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 125 อ่าน.
17 9917 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 44 อ่าน.
18 9918 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 38 อ่าน.
19 9919 ประกาศรายชื่่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 17 อ่าน.