N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ทดสอบ1 peerapat ประชาสัมพันธ์ 338 อ่าน.
2 2 ทดสอบ2 peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 557 อ่าน.
3 3 ทดสอบ3 peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 510 อ่าน.
4 4 "เดิน-วิ่ง เส็งกลองร่องคำ" มินิมาราธอน 2021 peerapat ประชาสัมพันธ์ 374 อ่าน.
5 5 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือ peerapat ประชาสัมพันธ์ 262 อ่าน.
6 6 ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 peerapat ประชาสัมพันธ์ 280 อ่าน.
7 7 ICN TRACKING ? peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 2282 อ่าน.
8 8 ฉีดวัคซีน Astrazeneca peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 588 อ่าน.
9 9 ประกาศผู้ชนะ peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 309 อ่าน.
10 10 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 269 อ่าน.
11 11 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 212 อ่าน.
12 12 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 253 อ่าน.
13 13 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 243 อ่าน.
14 14 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 250 อ่าน.
15 15 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 257 อ่าน.
16 9916 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 276 อ่าน.
17 9917 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 187 อ่าน.
18 9918 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 231 อ่าน.
19 9919 ประกาศรายชื่่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 165 อ่าน.
20 9922 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 175 อ่าน.
21 9923 ประกาศรายชื่่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 166 อ่าน.
22 9924 มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด peerapat ประชาสัมพันธ์ 146 อ่าน.
23 9925 ประกาศรายชื่อ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 183 อ่าน.
24 9926 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 194 อ่าน.
25 9928 ประกาศเจตจำนงสุจริต นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 152 อ่าน.
26 9930 ประกาศแผน นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 143 อ่าน.
27 9931 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 202 อ่าน.
28 9932 ประกวดราคา นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 207 อ่าน.
29 9933 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 133 อ่าน.
30 9934 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 157 อ่าน.
31 9935 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 189 อ่าน.
32 9936 Line Official peerapat ประชาสัมพันธ์ 204 อ่าน.
33 9937 ประกาศ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 139 อ่าน.
34 9938 ประกาศ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 163 อ่าน.
35 9940 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 144 อ่าน.
36 9941 ประกาศยกเลิกประกวดราคา นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 154 อ่าน.
37 9942 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 200 อ่าน.
38 9943 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 142 อ่าน.
39 9944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 195 อ่าน.
40 9945 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป 2567 นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 137 อ่าน.
41 9946 ประกาศแผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 119 อ่าน.
42 9947 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง jinda24 ประชาสัมพันธ์ 138 อ่าน.
43 9948 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 87 อ่าน.
44 9949 ประกาศรับสมัครบุคคล jinda24 ประชาสัมพันธ์ 130 อ่าน.
45 9950 . นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน.
46 9951 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก jinda24 ประชาสัมพันธ์ 391 อ่าน.
47 9952 รายงานงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 56 อ่าน.
48 9953 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร jinda24 ประชาสัมพันธ์ 75 อ่าน.
49 9954 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 52 อ่าน.
50 9955 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 100 อ่าน.
51 9957 ประกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส. peerapat ประชาสัมพันธ์ 71 อ่าน.
52 9958 ประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. peerapat ประชาสัมพันธ์ 124 อ่าน.
53 9959 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 68 อ่าน.
54 9960 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 92 อ่าน.
55 9961 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 49 อ่าน.
56 9962 ชมรมจริยธรรม นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 90 อ่าน.
57 9964 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 83 อ่าน.
58 9965 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 73 อ่าน.
59 9967 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 87 อ่าน.
60 9969 ประกาศ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 99 อ่าน.
61 9970 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 97 อ่าน.
62 9972 ประกาศพนักงานขับรถ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 49 อ่าน.
63 9973 ประกาศบัญชีรายชื่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 78 อ่าน.
64 9974 รับสมัครพยาบาล นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 63 อ่าน.
65 9975 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 30 อ่าน.