N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ทดสอบ1 peerapat ประชาสัมพันธ์ 226 อ่าน.
2 2 ทดสอบ2 peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 438 อ่าน.
3 3 ทดสอบ3 peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 355 อ่าน.
4 4 "เดิน-วิ่ง เส็งกลองร่องคำ" มินิมาราธอน 2021 peerapat ประชาสัมพันธ์ 263 อ่าน.
5 5 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือ peerapat ประชาสัมพันธ์ 174 อ่าน.
6 6 ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 peerapat ประชาสัมพันธ์ 161 อ่าน.
7 7 ICN TRACKING ? peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 517 อ่าน.
8 8 ฉีดวัคซีน Astrazeneca peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 265 อ่าน.
9 9 ประกาศผู้ชนะ peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 210 อ่าน.
10 10 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 148 อ่าน.
11 11 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 122 อ่าน.
12 12 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 165 อ่าน.
13 13 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 140 อ่าน.
14 14 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 134 อ่าน.
15 15 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 136 อ่าน.
16 9916 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 174 อ่าน.
17 9917 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 82 อ่าน.
18 9918 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 115 อ่าน.
19 9919 ประกาศรายชื่่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 48 อ่าน.
20 9922 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 69 อ่าน.
21 9923 ประกาศรายชื่่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 80 อ่าน.
22 9924 มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด peerapat ประชาสัมพันธ์ 39 อ่าน.
23 9925 ประกาศรายชื่อ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 68 อ่าน.
24 9926 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 69 อ่าน.
25 9928 ประกาศเจตจำนงสุจริต นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 11 อ่าน.