N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ทดสอบ1 peerapat ประชาสัมพันธ์ 251 อ่าน.
2 2 ทดสอบ2 peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 472 อ่าน.
3 3 ทดสอบ3 peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 409 อ่าน.
4 4 "เดิน-วิ่ง เส็งกลองร่องคำ" มินิมาราธอน 2021 peerapat ประชาสัมพันธ์ 283 อ่าน.
5 5 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือ peerapat ประชาสัมพันธ์ 193 อ่าน.
6 6 ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 peerapat ประชาสัมพันธ์ 187 อ่าน.
7 7 ICN TRACKING ? peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 765 อ่าน.
8 8 ฉีดวัคซีน Astrazeneca peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 393 อ่าน.
9 9 ประกาศผู้ชนะ peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 238 อ่าน.
10 10 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 178 อ่าน.
11 11 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 143 อ่าน.
12 12 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 186 อ่าน.
13 13 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 169 อ่าน.
14 14 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 159 อ่าน.
15 15 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 162 อ่าน.
16 9916 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 200 อ่าน.
17 9917 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 104 อ่าน.
18 9918 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 147 อ่าน.
19 9919 ประกาศรายชื่่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 75 อ่าน.
20 9922 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน.
21 9923 ประกาศรายชื่่อ jinda24 ประชาสัมพันธ์ 99 อ่าน.
22 9924 มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด peerapat ประชาสัมพันธ์ 62 อ่าน.
23 9925 ประกาศรายชื่อ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 107 อ่าน.
24 9926 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 99 อ่าน.
25 9928 ประกาศเจตจำนงสุจริต นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 50 อ่าน.
26 9930 ประกาศแผน นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 45 อ่าน.
27 9931 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 131 อ่าน.
28 9932 ประกวดราคา นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 124 อ่าน.
29 9933 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 48 อ่าน.
30 9934 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 74 อ่าน.
31 9935 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 68 อ่าน.
32 9936 Line Official peerapat ประชาสัมพันธ์ 62 อ่าน.
33 9937 ประกาศ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 47 อ่าน.
34 9938 ประกาศ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 51 อ่าน.
35 9940 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 51 อ่าน.
36 9941 ประกาศยกเลิกประกวดราคา นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 26 อ่าน.
37 9942 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 35 อ่าน.
38 9943 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 25 อ่าน.
39 9944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 15 อ่าน.