N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 ทดสอบ1 peerapat ประชาสัมพันธ์ 192 อ่าน.
2 2 ทดสอบ2 peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 357 อ่าน.
3 3 ทดสอบ3 peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 279 อ่าน.
4 4 "เดิน-วิ่ง เส็งกลองร่องคำ" มินิมาราธอน 2021 peerapat ประชาสัมพันธ์ 190 อ่าน.
5 5 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือ peerapat ประชาสัมพันธ์ 140 อ่าน.
6 6 ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 peerapat ประชาสัมพันธ์ 123 อ่าน.
7 7 ICN TRACKING ? peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 242 อ่าน.
8 8 ฉีดวัคซีน Astrazeneca peerapat สื่อสุขศึกษา กิจกรรม 144 อ่าน.
9 9 ประกาศผู้ชนะ peerapat ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 167 อ่าน.
10 10 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 81 อ่าน.
11 11 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 64 อ่าน.
12 12 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 108 อ่าน.
13 13 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 106 อ่าน.
14 14 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 78 อ่าน.
15 15 . peerapat ประชาสัมพันธ์ 71 อ่าน.
16 9916 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ ประชาสัมพันธ์ 95 อ่าน.
17 9917 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง 27 อ่าน.