โรงพยาบาลร่องคำ 

101 หมู่ 1 ต.ร่องคำ อ ตำบล ร่องคำ อำเภอ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 46210

โทรศัพท์ : 043-897-203

Fax : 043-897-123