Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคา นัณธวรรณ 91 อ่าน.
2 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ 104 อ่าน.
3 ประกาศแผน นัณธวรรณ 23 อ่าน.
4 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ 84 อ่าน.
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ 132 อ่าน.
6 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ 87 อ่าน.
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ 181 อ่าน.
8 ประกาศผู้ชนะ peerapat 217 อ่าน.
9 ทดสอบ2 peerapat 449 อ่าน.