Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ 54 อ่าน.
2 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ 104 อ่าน.
3 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ 75 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ 169 อ่าน.
5 ประกาศผู้ชนะ peerapat 201 อ่าน.
6 ทดสอบ2 peerapat 425 อ่าน.