Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ นัณธวรรณ 52 อ่าน.
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ 58 อ่าน.
3 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ 85 อ่าน.
4 ประกาศยกเลิกประกวดราคา นัณธวรรณ 75 อ่าน.
5 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 76 อ่าน.
6 ประกาศ นัณธวรรณ 103 อ่าน.
7 ประกาศ นัณธวรรณ 85 อ่าน.
8 ประกวดราคา นัณธวรรณ 150 อ่าน.
9 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ 155 อ่าน.
10 ประกาศแผน นัณธวรรณ 74 อ่าน.
11 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ 127 อ่าน.
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ 176 อ่าน.
13 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ 128 อ่าน.
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ 229 อ่าน.
15 ประกาศผู้ชนะ peerapat 266 อ่าน.
16 ทดสอบ2 peerapat 499 อ่าน.