Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประกวดจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ นัณธวรรณ 196 อ่าน.
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ 142 อ่าน.
3 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นัณธวรรณ 201 อ่าน.
4 ประกาศยกเลิกประกวดราคา นัณธวรรณ 154 อ่าน.
5 ประกาศโรงพยาบาลร่องคำ jinda24 144 อ่าน.
6 ประกาศ นัณธวรรณ 163 อ่าน.
7 ประกาศ นัณธวรรณ 139 อ่าน.
8 ประกวดราคา นัณธวรรณ 207 อ่าน.
9 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ 202 อ่าน.
10 ประกาศแผน นัณธวรรณ 143 อ่าน.
11 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ นัณธวรรณ 194 อ่าน.
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง นัณธวรรณ 231 อ่าน.
13 ประกาศผู้ชนะ นัณธวรรณ 187 อ่าน.
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 นัณธวรรณ 276 อ่าน.
15 ประกาศผู้ชนะ peerapat 309 อ่าน.
16 ทดสอบ2 peerapat 557 อ่าน.