เที่ยวกาฬสินธุ์ปลอดภัย สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำประเทศไทย | ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค
เดินทีละก้าว กินข้าวที่ละคำ ทำทีละอย่าง WE ARE RKH
ITA - โรงพยาบาลร่องคำต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2564
D O W N L O A D - เ อ ก ส า ร ต่ า ง ๆ
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views ดาวน์โหลด
1 เอกสารทางการเงิน เอกสาร-ทางราชการ - ภายใน 3
2 แบบฟอร์มประเมินเลื่อนระดับและขอรับเงินประจำตำแหน่ง เอกสารทางราชการ 9
3 ใบลา เอกสาร-ทางราชการ - ภายใน 65
D O W N L O A D - โ ป ร แ ก ร ม S E T U P
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views ดาวน์โหลด
1 โปรแกรม HosXp โปรแกรม Setup 277
D O W N L O A D - อื่ น ๆ
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views ดาวน์โหลด
1 LOGO โรงพยาบาลร่องคำ เอกสาร - คู่มือ -อื่นๆ 252
2 การ Set up ระบบ HRMS on Cloud ก่อนการเปิดใช้งาน เอกสาร - คู่มือ -อื่นๆ 268
3 เอกสารคู่มือการใช้งาน HosXP PCU. Version. 59.3.31 เอกสาร - คู่มือ -อื่นๆ 266
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 แจ้งบุคลากรใน โรงพยาบาลทราบ peerapat 239 0 อ่าน.
2 Update Hosxp peerapat 268 0 อ่าน.
3 ข้อเสนอแนะ peerapat 443 2 อ่าน.

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.