สมุดลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ที่เว็บไซต์หน่วยราชการ https://forms.gle/Bxc4tcaCDkzMamAg6