ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Line Official ของแพทย์แผนไทย รพ.ร่องคำท่านสามารถจองคิวและติดตามข่าวสารต่างของแผนกแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกหรือจองคิวเข้ารับบริการได้ผ่านช่องทางนี้