เนื่องจากปัญหา ระบบ  network ที่ผ่านมานั้น
ทางงาน IM ได้สังเกตุการเชื่อมต่อ WIFI ภายในโรงพยาบาล พบว่า มีจำนวนการเข้าใช้งานมือถือ รวมทั้ง Device อื่นๆที่เชื่อมต่อภายในวง Network 
เป็นจำนวนมาก ทำให้ IP Address ในระบบเต็ม (เครื่องที่เชื่อมก่อนจะสามารถใช้งานได้ เครื่องที่เชื่อมหลังจะไม่สามารถเชื่อมได้นั้นเอง)
ดังนั้น ทางงาน IM มีการดำเนินการให้แต่ละฝ่าย เชื่อมต่อ wifi ในจุดของตนเอง (ฝ่าย_Formobile) 
ตอนนี้จุดที่ใช้ทดลองใช้แล้ว จะเป็นงาน ทันตกรรม นะครับส่วนจุดอื่นๆ อยู่ให้ขั้นทดสอบนะครับ